Frozen Tundra's Zeny

dob. 20200406
Ragnar Vistula*PL
Hökhöjden's Skitty *SE

https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1510395&g=4&p=sib&o=ajgrep

http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/485953

MYCATDNA Coming later

20210329

HCM Normal

PKD Negative

2020-03-30
Frozen Tundra's Zeny
dob. 20200406
Ragnar VistulA*PL
Hökhöjden's Skitty *SE

Frozen Tundra's Zeny
dob. 20200406
Ragnar VistulA*PL
Hökhöjden's Skitty *SE

Sov om du är trött jag håller ett öga på dig... Lacosta och Zeny

Frozen Tundra's Zeny

Frozen Tundra's Zeny